Danmarks Liberale Studerende

Danmarks Liberale Studerende (DLS) er en dansk liberal studentpolitisk organisasjon som ble grunnlagt i 1910. Organisasjonen er tilknyttet det danske partiet Venstre.

Dens formål er å fremme liberale holdninger ved landets videregående utdanningsinstitusjoner, samt å øve innflytelse på den enkelte institusjonens utdanningspolitikk.

DLS utnevner delegater til Venstres landsmøte og sitter i partiets utdanningsutvalg. DLS er også medlem av den europeiske paraplyorganisasjonen for liberale ungdomsorganisasjoner, LYMEC.

DLS har lokale foreninger i Århus, Aalborg, København og Odense. Formann er Tej F. Egefjord.