Daneborg eller Daneborg Station er det fungerende hovedkvarteret for sledepatruljen Sirius, som står for den danske suverenitetshåndshevelsen i Nordøst-Grønland biosfærereservat, verdens største biosfærereservat. Stasjonen ligger nord for Polarsirkelen, nesten 50 km nord for Myggbukta.

Daneborg med hundesleder i sommeropplag

Året rundt har Daneborg station minimumsbemanning på 12 personer. Sammen med Danmarkshavn (permanent bemanning 8 personer), Nord (permanent bemanning 5 personer) og Mestersvig (permanent bemanning 2 personer) er den én av kun fire permanent bemannede stasjoner i Grønlands nasjonalpark.