En dagmamma passer barn regelmessig på dagtid, gjerne hele dager mens foreldrene er på jobb. Barnet eller barna passes enten hjemme hos dagmammaen eller hjemme hos seg selv. Vanligvis er det snakk om barn under skolealder. En dagmamma er ingen pedagogisk virksomhet, i motsetning til en barnehage.

Lover og forskrifter
Avhengig av hvilket land man bor i, er det ulike regler for nødvendig registrering av virksomheten. En dagmamma i Norge må forholde seg til en rekke forskrifter og regelverk. De to de viktigste forskriftene man må vite om i Norge er skatteregler og forskrifter som gjelder godkjenning.

Utdanning
I Norge er det ingen formelle kvalifikasjoner eller opplæring som kreves for å bli dagmamma.

Godkjenning
Det er viktig å være klar over at dersom man er dagmamma for tre eller flere barn som er til stede samtidig, og tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer for hvert barn, gjelder samme krav som for barnehager.[1]. Foruten for barnehager, herunder familiebarnehager, gjelder forskriften for bl.a. barneparker og dagmammaer såfremt virksomheten fyller vilkårene i § 2.Forskriften stiller krav om godkjenning av virksomheten, samt krav til utforming og innredning, psykososiale forhold, rett til røykfrie omgivelser for barna, krav om muligheter til aktivitet og hvile. Hver enkelt kommune har ansvar for denne godkjenningen i forhold til dagmammaer. Kommunen har oversikt over godkjente dagmammaer som har over to barn.

Ansettelsesforhold
Enten er foreldrene arbeidsgivere, eller dagmammaen er selvstendig næringsdrivende. Det er mange forenklede regler for dagmammajobb i forhold til andre arbeidsforhold.[2] Blant annet skal det ikke betales arbeidsgiveravgift og dagmammaen trenger ikke nødvendigvis registrere seg som selvstendig næringsdrivende i Brønnøysundregistrene.

Referanser rediger

Kilder rediger

Eksterne lenker rediger