Daghandel

kjøp og salg av finansielle instrumenter innen samme handelsdag

Daghandel (engelsk: day trading) er en form for handelsmønster ved handel av aksjer og andre verdipapirer, hvor den som kjøper og selger gjør dette med et høyt tempo hvor vedkommende utnytter kursvariasjonene som oppstår innenfor en enkelt handelsdag.

Prisen på finansielle instrumenter, her illustrert ved en aksjekurs, kan svinge stort i løpet av en handelsdag.

Daghandel er mest kjent i valutamarkedet. En kjøper kan vurdere paret EUR/USD (euro/dollar) og selge spots med moderat fortjeneste. Valutapar varierer fra «enkel» til «teknisk» handel.

Eksterne lenkerRediger