DNA-register

DNA og identitet

DNA-registeret består av tre individuelle registre. Identitetsregisteret, Sporregisteret og Etterforskningsregisteret. I Identitetsregisteret ligger DNA-profilene til de som er dømt til ubetinget fengsel og samfunnsstraff. I Sporregisteret, og så kalt Åstedsregisteret, ligger DNA-profiler som er sikret av politiet på åsted, men som man ikke kjenner identiteten til. I etterforskningsregisteret ligger DNA-profilene til personer som er under etterforskning for straffbare forhold som kan medføre fengselsstraff. Disse profilene slettes dersom saken blir henlagt eller vedkommende blir frifunnet.

DNA-profiler sikret fra åsteder for straffbare handlinger, kan søkes opp i mot Identitetsregisteret og Sporregisteret. Profiler som ligger i Etterforskningsregisteret kan bare benyttes i den aktuelle saken profilen er innhentet i.