DDRs grensestyrker

DDRs grensestyrker var en militær enhet i DDR som hadde i oppgave å overvåke DDRs grenser. Enheten ble opprettet i 1946 under betegnelsen Deutsche Grenzpolizei. Den var da bevæpnet og organisert som en politistyrke. Imidlertid ville ledelsen ha en omorganisering slik at styrkene ble mer lik de sovjetiske grensetroppene. I 1961 ble Grenzpolizei omorganisert og ble til Grenztruppen der DDR. Som en del av omorganiseringen ble troppene nå lagt under MfNV (Forsvarsministeriet) i stedet for som før; Innenriksministeriet. Selv om grensetroppene opprinnelig var en del av Nationale Volksarmee ble de i 1973 skilt ut fra hæren og rapporterte deretter direkte til MfNV.

Soldater i grensestyrkene
Vakttårn i den tidligere «dødsstripen» i Berlin

Grensetroppene hadde sin egen mørkegrønne våpenfarve, og uniformene deres hadde et grønt armbånd der det med hvite bokstaver stod «Grenztruppen der DDR» på venstre arm. Fra 1973 var tjeneste i grensestyrkene frivillig, ingen vanlige vernepliktige tjenestegjorde der, i motsetning til NVA.

Før Tysklands gjenforening hadde grensestyrkene 47 000 ansatte. De aller fleste styrkene var konsentrert ved grensen mot Vest-Tyskland. Grensestyrkene voktet bl.a. Berlinmuren.

Det er ikke kjent hvor mange flyktninger som ble drept av DDRs grensestyrker. Arbeitsgemeinschaft 13. August regner med 1 200 dødsofre, mens statsadvokaten i Berlin har beviser for 125 dødsfall og etterforsker ytterligere 85.

Sjefer for DDRs grensestyrkerRediger

  • 1952 Richard Smolorz
  • 1952–1955 Hermann Gartmann
  • 1955–1957 Heinrich Stock
  • 1957 Hermann Gartmann
  • 1957–1960 Paul Ludwig
  • 1960–1979 Generaloberst Erich Peter
  • 1979–1990 Generaloberst Klaus-Dieter Baumgarten
  • 1990 Generalmajor Dieter Teichmann

Se ogsåRediger