DDRs grensestyrker

Soldater i grensestyrkene
Vakttårn i den tidligere «dødsstripen» i Berlin

DDRs grensestyrker var en militær enhet i DDR som hadde i oppgave å overvåke DDRs grenser. Enheten ble opprettet i 1946 under betegnelsen Deutsche Grenzpolizei. Den var da bevæpnet og organisert som en politistyrke. Imidlertid ville ledelsen ha en omorganisering slik at styrkene ble mer lik de sovjetiske grensetroppene. I 1961 ble Grenzpolizei omorganisert og ble til Grenztruppen der DDR. Som en del av omorganiseringen ble troppene nå lagt under MfNV (Forsvarsministeriet) i stedet for som før; Innenriksministeriet. Selv om grensetroppene opprinnelig var en del av Nationale Volksarmee ble de i 1973 skilt ut fra hæren og rapporterte deretter direkte til MfNV.

Grensetroppene hadde sin egen mørkegrønne våpenfarve, og uniformene deres hadde et grønt armbånd der det med hvite bokstaver stod «Grenztruppen der DDR» på venstre arm. Fra 1973 var tjeneste i grensestyrkene frivillig, ingen vanlige vernepliktige tjenestegjorde der, i motsetning til NVA.

Før Tysklands gjenforening hadde grensestyrkene 47 000 ansatte. De aller fleste styrkene var konsentrert ved grensen mot Vest-Tyskland. Grensestyrkene voktet bl.a. Berlinmuren.

Det er ikke kjent hvor mange flyktninger som ble drept av DDRs grensestyrker. Arbeitsgemeinschaft 13. August regner med 1 200 dødsofre, mens statsadvokaten i Berlin har beviser for 125 dødsfall og etterforsker ytterligere 85.

Sjefer for DDRs grensestyrkerRediger

  • 1952 Richard Smolorz
  • 1952–1955 Hermann Gartmann
  • 1955–1957 Heinrich Stock
  • 1957 Hermann Gartmann
  • 1957–1960 Paul Ludwig
  • 1960–1979 Generaloberst Erich Peter
  • 1979–1990 Generaloberst Klaus-Dieter Baumgarten
  • 1990 Generalmajor Dieter Teichmann

Se ogsåRediger