Dødsboskifte

Dødsboskifte eller arveoppgjør er prosessen hvor man overfører en avdød persons eiendommer til dens arvinger. I tiden fra man har en dødsattest til eiendelene er overført til arvingene så kalles boet for et dødsbo og benevnes som «(Avdødes navn)'s bo».

Noe av det første man gjør i et arveoppgjør er å avklare hvem som tar ansvar for forvaltningen av skiftet og for boets totale innhold inkludert dets gjeld, og dette bekreftes av Tingretten med en skifteattest. Det er ofte praktisk å gi en person fullmakt til å utføre avtaler for dødsboet og ordne praktiske ting.

Underveis i skiftet kan man bruke den tiden man trenger for å føre skiftet i havn. Et skifte kan være krevende, mye fordi man må håndtere både pengemessige verdier, bruksverdier og affeksjonsverdier. Hvis skiftet blir vanskelig så kan en part i skiftet kreve offentlig skifte.

Skiftet avsluttes med at det sendes inn en arvemelding til Skatteetaten. Det er også vanlig å tinglyse de faste eiendommene som overføres.