Cytokinese

Cytokinese begynner samtidig som telofasen når en celle deler seg.

Flimmerdyr som undergår cytokinese med en klar innsnevring der proteinringen er

I dyreceller oppstår en proteinring der kromosomene var oppstilt tidligere i celledelingen (kalt metafase-platen). Denne ringen trekker seg sammen og kniper sammen så cellen blir til to datterceller. Enden av cytokinese markerer slutten på M-fasen.