Cuicuilco

Cuicuilco (nahuatl for «Sted hvor det synges og danses» eller «Sted med farger og sang») er et arkeologisk funnsted i Pedregal de San Ángel sør i Mexico by, i krysset mellom Avenida de los Insurgentes og Anillo Periférico.

Pyramiden i Cuicuilco
Kart over Cuicuilco

Cuicilco var fram til begynnelsen av det første århundret før vår tidsregning et av de viktigste seremonielle sentrene i Mexico-dalen, og var også et av de første. Hovedkonstruksjonen er en sirkelforma pyramide som ble bygd mellom 800 og 600 f.Kr.

Området befinner seg i dag i en vanskelig situasjon, ettersom det ligger som et hinder blant moderne utbygginger av byen. Deler av ruinene ligger begravd under Telmex-bygninga og kjøpesenteret Plaza Comercial Cuicuilco.

På det arkeologiske funnstedet ligger det også et lite museum med gjenstander fra Cuicuilco-kulturen.