Cox

person som styrer og leder en konkurranse-robåt

Cox, egentlig coxswain, (engelsk) er styrmann på båten i roing. Coxens oppgave er også å motivere roerne. I dag bruker coxen «cox-box», dette er et slags høyttaleranlegg som er i båten slik at alle skal høre kommandoene.

En båt med fire roere og én cox.