Court of Augmentations

Court of Augmentations var et engelsk kanselli med domstolsmyndighet som ble opprettet under Henrik VIII i forbindelse med oppløsningen av klostrene under reformasjonen. Formålet var primært å fordele eiendom som ble beslagtlagt fra klostrene.

Den ble opprettet i 1535. Richard Rich, 1. baron Rich ble den 19. april 1536 utnevnt som etatens første kansler. Baron Rich og andre som var tilknyttet domstolen beriket seg selv ved å kjøpe eiendommer til spottpris.

I 1542 ble kanselliet innlemmet i Court of General Surveyors, som i sin tur ble innlemmet i Exchequer under Maria I.