Council tax

Council tax er den viktigste formen for personlig skattlegging i England, Skottland og Wales. I Nord-Irland, som også er del av Det forente kongerike, benyttes andre former for skattlegging. Council tax ble innført i 1993 for å erstatte den meget upopulære koppskatten Community charge, som hadde blitt innført 1989 i Skottland og 1990 i England og Wales.

Basis for skatten er fast eiendom. Alle boliger plasseres i en av åtte kategorier, benevnt fra A til H, basert på estimert kapitalverdi. Lokale myndigheter bestemmer skattenivået ved å fastlegge en rimelig, årlig skatt på en bolig i kategori D med to voksne beboere. De andre kategoriene fastsettes så automatisk ut fra dette. Enslige voksne får 25% avslag.

Den gjennomsnittlige skatten på en bolig var i 2006 1 056 pund. I kategori D var gjennomsnittet 1 268 pund.