Conan (også kjent som barbaren Conan eller Conan fra Cimmeria) er en fiktiv person skapt av den amerikanske forfatteren Robert E. Howard i en serie historier som opprinnelig ble publisert i science fiction- og skrekkbladet Weird Tales i 1930-årene. I alt 21 komplette fortellinger om Conan ble skrevet av Howard, i tillegg til at han etterlot seg ideer og fragmenter til andre historier hvorav noen siden ble fullført av L. Sprague de Camp. En voksende mengde historier er siden forfatterens død blitt skrevet av et utall forskjellige forfattere.

Historiene om Conan som utspiller seg i en fiktiv historisk epoke (den «hyboriske tidsalder») er et tidlig eksempel på fantasy-genren. Figuren er også, med sin forholdsvis amoralske legning, et godt eksempel på en antihelt. Han er en hard mann, men ikke uten humor (i hvert fall i Howards opprinnelige historier). Han er en høyreist og sterk krigskjempe, men går ikke i strid hvis han kan unngå det.

Conan er Howards mest kjente figur, og har gitt opphav til en flom av imitasjoner og «spin-offs» i form av bøker og tegneserier. I tillegg har filmer som er (løst) baserte på figuren blitt innspilt, blant annet med Arnold Schwarzenegger i rollen som Conan.

I mai 2008 kom MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Games) Age of Conan ut. Dette nettspillet er basert på Robert E. Howards Conan og er utviklet av norske Funcom.

I et brev til Clark Ashton Smith 14. desember 1933. beskriver Howard Conans tilblivelse på følgende vis: "Mens jeg ikke går så langt at jeg påstår at inspirasjon til historiene blir inngitt av virkelige ånder eller krefter (selv om jeg er motstander av å direkte avvise noe som helst) har jeg noen ganger under meg over om det kan være mulig at ukjente, eller uoppdagete, krefter fra igår eller idag – ja, til og med fra fremtiden – arbeider gjennom tankene og handlingene til dagens mennesker. Især slo denne tanken meg da jeg arbeidet med de første fortellingene om Conan. Jeg vet at jeg i måneder hadde vært tom for ideer, helt ute av stand til å få til noe salgbart. Da syntes mennesket Conan bare å vokse fram i hodet mitt uten stort arbeid fra min side og øyeblikkelig strømmet en flom av historier ut av pennen min – eller rettere, fra skrivemaskinen – nesten uten noen anstrenger for mitt vedkommende. For meg virket det som om jeg ikke diktet, men bare gjenfortalte ting som hadde skjedd. Episode på episode trengte seg på i en slik fart at det var så vidt jeg kunne holde tritt med dem. I ukevis gjorde jeg ikke annet enn å skrive om Conans eventyr. Figuren tok fullstendig makt over meg og fortrengte alt annet når det gjaldt å skrive noveller. Når jeg bevisst gjorde forsøk på å skrive noe annet, klarte jeg det ikke. Å forklare dette ut fra noen okkult eller esoterisk teori vil jeg ikke, men faktum er at jeg stadig skriver om Conan på en langt bedre måte og med langt større innsikt enn om noen av de andre skikkelsene jeg har skapt. Men antagelig vil stunden komme da jeg med ett oppdager at jeg ikke lenger er i stand til å skrive overbevisende om ham. Dette har hendt tidligere med nesten samtlige av mine oppdiktede heltskikkelser. Plutselig er det som om jeg og skapelsen min kommer i utakt, som om mannen selv har stått ved skulderen min og styrt anstrengelsene mine og så med ett bare har snudd seg bort og gått avsted og overlatt til meg å søke en annen hovedperson."

Utgivelser

rediger

Totalt 17 historier ble skrevet av Robert E. Howard og utgitt i hans levetid, alle publisert i Weird Tales (parentes angir publiseringsår):

 • 1. The Phoenix on the Sword (opprinnelig en uutgitt Kong Kull-historie kalt By This Axe I Rule!, etterpå omskrevet av Howard selv til hans første Conan-fortelling) (Desember 1932)
 • 2. The Scarlet Citadel (Januar 1933)
 • 3. The Tower of the Elephant (Mars 1933)
 • 4. Black Colossus (Juni 1933)
 • 5. Xuthal of the Dusk (også kjent som The Slithering Shadow) (September 1933)
 • 6. The Pool of the Black One (Oktober 1933)
 • 7. Rogues in the House (Januar 1934)
 • 8. Iron Shadows in the Moon (også kjent som Shadows in the Moonlight) (April 1934)
 • 9. Queen of the Black Coast (Mai 1934)
 • 10. The Devil in Iron (August 1934)
 • 11. The People of the Black Circle (September/oktober/november 1934)
 • 12. A Witch Shall Be Born (Desember 1934)
 • 13. Teeth of Gwahlur (også kjent som Jewels of Gwahlur og The Servants of Bît-Yakin) (Mars 1935)
 • 14. Beyond the Black River (Mai/juni 1935)
 • 15. The Man-Eaters of Zamboula (også kjent som Shadows in Zamboula) (November 1935)
 • 16. The Hour of the Dragon (roman) (Desember 1935 – januar/februar/mars/april 1936)
 • 17. Red Nails (Juli/august/september 1936)

Disse fantes lenge bare på trykk i sin opprinnelige form siden de ble utgitt for første gang i Weird Tales. Senere gjengivelser ble alle utsatt for mer eller mindre revidering. Kun relativt nylig har de vært gjengitt i sin "reneste" form.

Etter forfatterens død har det siden blitt funnet mer materiale. En av disse er en novelle som ble utgitt i så å si uredigert form i 1967 i Magazine of Horror:

 • 18. The Vale of the Lost Women

Tre ytterligere komplette noveller om Conan har også havnet på trykk, men disse ble grundig omskrevet av L. Sprague de Camp før publisering:

 • 19. The God in the Bowl (1952) (utgitt i opprinnelig form i 2002)
 • 20. The Black Stranger (1953) (utgitt i opprinnelig form i 1987, også kjent som The Treasure of Tranicos)
 • 21. The Frost Giant's Daughter (1953) (utgitt i opprinnelig form i 1989, et enda eldre manuskript av historien som siden er funnet ble utgitt i 1990)

To av disse ble i sin tid dessuten omskrevet av Howard selv og utgitt som selvstendige noveller uten Conans deltagelse. The Black Stranger ble omgjort til en ren sjørøverfortelling og omdøpt til Swords of the Red Brotherhood (1976) og Conan erstattet med den irske piraten Black Vulmea, mens The Frost Giant's Daughter ble endret til Gods of the North (1934) (også kjent som The Frost King's Daughter), hvor hovedpersonen ikke lenger heter Conan, men Amra av Akbitana.

I tillegg foreligger det en del ufullførte fortellinger og plot av Howard, hvorav fem i ettertid er blitt fullført av L. Sprague de Camp og Lin Carter:

 • 1. The Hall of the Dead (kun utkast) – Navngitt og skrevet av L. Sprague de Camp (1967)
 • 2. The Hand of Nergal (uferdig historie) – Navngitt og fullført av Lin Carter (1968)
 • 3. The Snout in the Dark (uferdig historie og utkast) – Fullført av L. Sprague de Camp og Lin Carter (1969)
 • 4. Drums of Tombalku (uferdig historie og utkast) – Fullført av L. Sprague de Camp (1966)
 • 5. Wolves Beyond the Border (uferdig historie og utkast) – Fullført av L. Sprague de Camp (1967). I de deler skrevet av Howard blir Conan kun nevnt ved navn uten å opptre personlig.

Til slutt ble det i 1955 utgitt ytterligere 4 titler, som igjen var tidligere uutgitt materiale. Disse var imidlertid komplette fortellinger som ikke omhandlet Conan, men var selvstendige noveller uten sammenheng med nevnte figur. Hovedpersonenes handlinger foregikk opprinnelig i Egypt, Tyrkia og Afghanistan i det tiende, femtende og tjuende århundre, men da L. Sprague de Camp oppdaget disse verkene, ble hovedpersonenes navn omgjort til Conan, og tidsalder, plot og steder endret til å passe inn i hans verden og deretter utgitt i 1955:

 • 1. The Blood-Stained God (original tittel The Trail of the Blood-Stained God, utgitt i opprinnelig form i 1976 som The Curse of the Crimson God)
 • 2. Hawks Over Shem (original tittel Hawks Over Egypt, utgitt i opprinnelig form i 1979)
 • 3. The Road of the Eagles (utgitt i opprinnelig form i 1979 som The Way of the Swords)
 • 4. The Flame Knife (original tittel Three-Bladed Doom, opprinnelig i to versjoner, en på 42,000 ord og en på 24,000 ord, hvorav det var den lange versjonen som ble omskapt til The Flame Knife. Den korte versjonen ble utgitt i opprinneilg form i 1976, den lange i 1977)

Som de andre redigerte utgavene, er også disse senere gjengitt i uredigert versjon.

Annet utgitt Conan-relatert materiale av Howard:

 • 1. The Haunter of the Ring (1934) – Fortelling som foregår i Howards samtid, men som omhandler Thoth-Amons mystiske ring.
 • 2. The Hyborian Age – Essay om den hyboriske tidsalder.
 • 3. Cimmeria – Dikt skrever i 1932, publisert i 1965.
 • 4. Notes on Various Peoples of the Hyborian Age (1977)
 • 5. List of Hyborian Names and Countries (2002)
 • 6. Robert E. Howard's Hand Drawn Maps of the Hyborian Age World (2002)

Eksterne lenker

rediger