CompuServe

CompuServe var den første kommersielle onlinetjenesten i USA. Den dominerte bransjen på 1980-tallet og forble en hovedaktør gjennom midten av 1990-tallet, da den etterhvert ble tilsidesatt gjennom fremgangen til tjenester som America Online (AOL) med månedsabonnement snarere enn gebyr per time. Etter AOLs oppkjøp av CompuServes informasjonstjenestedivisjon, har Compuserve fungert som en onlinetjeneste og internettleverandør (ISP). Den opprinnelige CompuServe Informasjon Service, som senere ble døpt om til CompuServe Classic, ble stengt 1. juli 2009. Den nyere versjonen av den tjenesten, CompuServe 2000, fortsetter stadig å fungere.