Common Norge

Common Norge er en uavhengig brukerforening, etablert som Dataforeningen System 3 den 2. juli 1970. Foreningen skulle opprinnelig ivareta brukere av IBM System/3 og RPG. I 1979 skiftet foreningen navn til Foreningen Datateam før den skiftet navn til Common Norge i jubileumsåret 2010.

Common Norge er organisasjonen for IBM-brukere i Norge og er medlem av den internasjonale brukerforeningen Common og har som formål gjennom utveksling av erfaringer, foredragsvirksomhet, studieturer m.m. å øke medlemmenes IT-kompetanse, samt ivareta medlemmenes interesser overfor leverandører i spørsmål av generell karakter. Foreningen er organisert i fem distrikter og har egne faggrupper for Lotus Software, Microsoft Dynamics, Multi-Support og Løsning1.

Eksterne lenkerRediger