Colla parte

Colla parte, forkortet c.p, er en musikalsk anvisning som opprinnelig ble brukt i kormusikk for å fortelle at instrumentalakkompagnementet (stort sett) skal spilles identisk med korstemmene. Instrumentets funksjon er å støtte sangstemmene eller erstatte manglende stemmer. Et godt eksempel på colla parte er venetiansk flerkorsteknikk.

I utvidet forstand og i nyere tid brukes begrepet når akkompagnementet til en enkelt fri hovedsangstemme skal tilpasse seg i rytme, tempo og uttrykk.

I partiturer tjener colla parte som abbreviatur, og forteller at en av melodilinjens stemme også skal spilles av fløyta eller førstefiolinen uten at stemmen er skrevet ut på et eget system.