Coleselva

Coleselva er ei elv på SpitsbergenSvalbard. Den renner gjennom Colesdalen i Nordenskiöld Land, rundt 20 kilometer sørvest for Longyearbyen. Elva er rundt 20 kilometer lang og dannes ved samløpet av tilløpselvene fra Medalen og Ringdalen. Elva renner derfra i hovedsakelig vest-nordvestlig retning gjennom Colesdalen til den munner ut i Colesbukta. Underveis tar den opp en rekke mindre sideelver.

I likhet med andre elver i samme område ligger Coleselva i en bred, flatbunnet dal med mye løsmasser, og elva brer seg ofte utover i et sterkt forgrenet elveløp.

Elva har navn etter Colesdalen, som av Edward Pelham ble kalt «Coles Park».[1][2]

ReferanserRediger

  1. ^ Coleselva Stadnamn i norske polarområde, Norsk polarinstitutt. Besøkt 8. mars 2013
  2. ^ Colesdalen Stadnamn i norske polarområde, Norsk polarinstitutt. Besøkt 8. mars 2013
Panorama over Colesdalen og Coleselva, med Colesbukta helt til høyre