Clearance

Clearance er et mål innen farmakokinetikk og fysiologi på hvor raskt en kroppsegen (endogen) eller fremmed (eksogen) forbindelse, for eksempel et legemiddel, fjernes fra kroppen. Clearance oppgis i volumenhet per tid (som regel mL/min) og kan (sterkt overforenklet) oppfattes som det hypotetiske plasmavolumet som fullstendig renses for forbindelsen for eksempel ved passasje gjennom nyren (renal clearance).

Kreatinin

NyreclearanceRediger

Matematisk definieres renal clearance som:

 

Der   er konsentrasjonen (mol/volum) for forbindelse x i urin,   er urinflow (volum/tidsenhet) og   er konsentrasjonen av x i blodplasma.

For legemidler vil clearance ofte være reduseret ved dårlig nyrefunksjon, og doseringen må derfor reduseres. Dette er særlig relevant hos eldre pasienter. Renal clearance for et legemiddel vil som regel være proporsjonal med kreatininclearance, som kan beregnes når man kjenner alder og kreatininkonsentrasjonen i blod (Cockcroft-Gault-ligningen):

 

Se ogsåRediger