Åpne hovedmenyen
Christian Clasen
Født1718
Død5. januar 1796
Beskjeftigelse Offiser
Nasjonalitet Danmark

Christian Clasen (født ca. 1718 i Laage i Mecklenburg-Güstrow, død 5. januar 1796 i Christiania) var en tyskfødt ingeniøroffiser i dansk-norsk tjeneste.

Han ble født i Laage i Mecklenburg i nærheten af Rostock, hvor hans far var prest. Etter studier i Rostock trådte han i dansk militær tjeneste og ble i 1742 fenrik ved det jyske hvervede infanteriregiment. I 1744 ble han sekondløytnant, i 1752 premierløytnant, og i 1757 ingeniørkaptein. I 1756 gikk han med tillatelse i fransk tjeneste og deltok i syvårskrigen (1756–1763).

Tilbake i Danmark i 1762 ble han ingeniørkaptein ved de holsteinske fortifikasjoner og generaladjutant for generalfeltmarskalt Claude-Louis de Saint-Germain. Ved opprettelsen i 1763 av et felles ingeniørkorps for alle riksdeler gikk han inn i dette.

Til Norge kom han i 1772 som ingeniørmajor ved det norske ingeniørdetasjement, og fra 1773 også som økonomisjef ved Norges militære oppmåling, forløperen for Norges geografiske oppmåling. Fra 1780 var han direktør ved oppmålingen. I mellomtiden var han i 1775 blitt forfremmet til oberstløytnant av infanteriet, og i 1788 til generalmajor. Han fikk avskjed fra ingeniørkorpset i 1793 og døde ugift i Christiania i 1796. Han ble begravet fra Aker kirke.

Clasen skrev flere avhandlinger om matematiske og krigsvitenskapelige emner, særlig om praktisk anvendelse av matematikk på militære problemer. Som vitenskapsmann nøt han betydelig anerkjennelse i sin samtid.

KilderRediger