Chirk Castle

Chirk Castle er et slott i Wrexham i Wales, som ble bygget i 1295 av Roger Mortimer, 1. jarl av March som en del av Edvard I av Englands nettverk av festninger i det nordlige Wales. Den bevokter inngangen til Ceiriog Valley, og ligger nær byen Chirk.

I 1595 kjøpte Thomas Myddelton den eldre slottet for 5000 pund. Hans sønn, Thomas Myddelton of Chirk Castle, var parlamentarianer i første del av den engelske borgerkrigen, men under Cheshireoppstanden i 1659 skiftet han side og ble rojalist. Etter restaurasjonen ble hans sønn Thomas baronet av Chirk Castle.