Chefookonvensjonen

Chefoo-konvensjonen (kinesisk: 烟台条约) var en traktat mellom Qing-Kina og Storbritannia som ble undertegnet av Thomas Wade og Li Hongzhang i Chefoo i den kinesiske provinsen Shandong den 21. august 1876. Den offisielle foranledning å løse «Margary-affæren», men de viktigere deler av traktaten hadde ingen direkte sammenheng med mordet på diplomaten Augustus Raymond Margary året før.

Det var britene som hadde overtaket og kineserne regnet senere traktaten som en av de ulikeverdige traktater som landet på den tiden ble presset til å inngå med utenlandske kolonimakter.

Traktatens innholdRediger

Konvensjonen bestod av 16 punkter organisert i tre seksjoner. Første seksjon dreide seg om straffetiltak mot mennene som hadde drept Margary og erstatning til hans slekt. Annen seksjon handlet om den offisielle kontakten mellom det kinesiske og det britiske riket samt om britenes ekstraterritoriale rettigheter. Tredje seksjon handlet om handel. Den forbød at det ble ilagt lijin (likin) i traktathavnene og forbød også andre former for kinesisk beskatning av utenlandske varer. Den fikk også åpnet en rekke nye traktathavner.

Blant dem var Anqing ved Yangtzeelven. Det skulle imidlertid ta to år før det første britisk-registrerte dampskipet stevnet opp floden ovenfor Hankou.

Et annet resultat av traktaten var at den offisielle delegasjon kineserne måtte sende til Storbritannia for å uttrykke sin nasjonale beklagelse, ble til en permanent diplomatisk misjon. Det var starten på den kinesiske utenrikstjenestes permanente stasjoner utenlands.

Ratifisering og ettermæleRediger

Chefoo-konvensjonen ble ratifisert med det samme av kineserne, men ikke av britene før i juli 1885. Den betraktes i dag som en av de ulikeverdige traktater som på den tid ble påtvunget Kina. Den første ambassadøren ble Guo Songtao.

LitteraturRediger

  • Wang Shên-tsu. The Margary Affair and the Chefoo Agreement. London, New York: Oxford University Press, 1940.