Centriole

I cellebiologi er en centriol en sylindrisk cellulærn organell [1] som hovedsakelig består av et protein som kalles tubulin. Centrioler finnes i de fleste eukaryotiske celler. Et bundet par sentrioler, omgitt av en formløs masse tett materiale, kalt pericentriolært materiale (PCM), utgjør en struktur som kalles et sentrosom. [1]

Centrioler er tilstede i cellene i de fleste eukaryoter, for eksempel dyrene. Imidlertid er de fraværende hos nåletenner (pinophyta), blomstrende planter (angiospermer) og de fleste sopp, og er bare til stede i mannlige kimtagamer av karofytter, lykøl, frøfrie schomer, sykluser og ginkgo. [2] [3]

Centrioler består vanligvis av ni sett med korte mikrotubule tripletter, arrangert i en sylinder. Avvik fra denne strukturen inkluderer krabber og Drosophila melanogaster embryoer, med ni dubletter, og Caenorhabditis elegans spermceller og tidlige embryoer, med ni singlets. [4] [5]

Tverrsnitt av en sentriol som viser mikrotubule tripletene Hovedfunksjonen til sentrioler er å produsere cilia under interfase og aster og spindelen under celledeling.