Centralforeningen

Centralforeningen var Norges første nasjonale idrettsorganisasjon, og er forløperen til Norges Idrettsforbund. Organisasjonen ble stiftet 15. mars 1861, under navnet Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug.

Kjernesakene i starten var gymnastikk i skolene og fremme av skyttersaken, men i 1893 ble Det frivillige Skyttervesen opprettet, og overtok skyttersaken, så foreningen endret da navn til Centralforeningen for Udbredelse af Idræt. I 1910 slo foreningen seg sammen med de særforbundene som var oppstått siden 1890, og tok da navnet Norges Riksforbund for Idræt. Den ble splittet i 1917, da Centralforeningen (senere Kjenn Ditt Land) brøt ut for å fronte friluftslivet i Norge, og det gjenværende Riksforbundet ble i 1919 omorganisert og omdøpt til Norges Landsforbund for Idrett, som i 1946 fikk navnet Norges Idrettsforbund, etter de gikk sammen med Arbeidernes Idrettsforbund i 1940.

KilderRediger