Central Board of Secondary Education (CBSE)

Central Board of Secondary Education (CBSE) er et skolestyre for grunnskolen i India som er underlagt den sentrale regjeringen. Det første skolestyret i India var Board of High School and Intermediate Education, som ble opprettet i Uttar Pradesh i 1921 med en jurisdiksjon som omfattet Rajputana, sentrale India og Gwalior. I 1929 grunnla Indias regjering et utvidet skolestyre for Merwara, sentrale India og Gwalior, under navnet Board of High School and Intermediate Education, Rajputana.

Senere ble det utvidet til å omfatte Ajmer, Bhopal og Vindhya Pradesh. Den 3. november 1962 fikk det sitt nåværende navn.