Center for Leksikografi

Center for Leksikografi er et forskningssenter under Institut for Sprog og Erhvervskommunikation ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Formålet er å forske i leksikografi. Henning Bergenholtz var leder for senteret fra det ble opprettet i 1996 til han ble pensjonist. Etter han overtok professor Sven Tarp. Senteret har fem forskere.

Ved senteret forskes det særlig på ordboksfunksjoner, det vil si hvilken hjelp ordbøker kan gi brukerne i bestemte situasjoner og på hvordan brukerne best kan få tilgang til de data som ordbøkene inneholder. I tillegg til å publisere bøker og artikler om leksikografi, gir senteret også ut trykte og elektroniske ordbøker for mage områder, for eksempel Engelsk-Dansk Erhvervsordbog (Gyldendal 2006), Regnskabsordbogen Engelsk-Dansk (Thomson 2007), Den Danske Netordbog og Den Danske Idiomordbog. I alt har senteret alene eller sammen med andre gitt ut over 30 ettspråklige eller flerspråklige ordbøker.

KilderRediger

Informasjon på senterets hjemmeside