Cellokonsert

Cellokonsert eller violincellokonsert er en forkortning for "konsert for cello og orkester". En sådan er et oftest relativt omfangsrikt verk for virtuos cellosolist og symfoniorkester.

Berømte cellokonserter har blitt skrevet av blant annet Franz Joseph Haydn, Antonín Dvořák, Robert Schumann, Dmitrij Sjostakovitsj og Antonio Vivaldi.

En klassisk cellokonsert består tradisjonelt sett av tre satser, fort-langsom-fort, der den første satsen pleier å ha sonateform med to eksposisjoner – en for solisten og et for orkesteret, og den siste pleier å være en rondo. En klassisk konsert pleier å inneholde en improvisert kadens for solistens bravuroppvisning. Visse berømte improviserte kadenser har senere blitt nedskrevet og gjenbrukt. En konsert fra senere perioder kan også ha friere form.