Cellegummi er et isolasjonsmateriale laget av ekstrudert gummi. Ekstruderingsprosessen gjør materialet porøst med celler (bobler) fylt med luft eller annen isolerende gass. Materialet ligner noe på skumgummi. Overflaten på cellegummi er lukket for å redusere diffusjon av vann. I moderne cellegummi er også cellene diffusjonstette. Dette gjør materialet godt egnet til å isolere kalde installasjoner.

Anvendes ofte i tekniske installasjoner, som rør og maskiner i varme og kuldeanlegg. Bruk i kuldeanlegg forutsetter at produktet er damptett (Diffusjonstett)

Diffusjontett isolering utføres ved at tilpassede deler limes sammen. Lim som benyttes kan inneholde løsemiddel.

Leveres som ferdige slanger eller som plater i forskjellige tykkelser. Slangene leveres enten splittet eller hele.

Cellegummiisolasjon produseres av en rekke bedrifter verden rundt.