Carrier Ethernet har opphav i kjerneteknologien bak Ethernet fra 1972 oppfunnet av Robert Metcalfe. Carrier Ethernet er en godt etablert transportteknologi for carriere og «metro network». Carrier Ethernet muliggjør forenklet routing av trafikk, økt skalerbarhet, forenklet drift, lavere kostnader og økt sikkerhet. De store nettoperatørene i verden har åpnet sine Ethernetbaserte nett og knyttet disse sammen. Dette gir hver enkelt operatør kraftig dekning (footprint) worldwide med lukkede Ethernetbaserte nett. Derav får man Carrier Ethernet som alle «carriere» får tilgang til. For tjenestetilbydere og operatører representerer Carrier Ethernet i dag den mest attraktive og fremtidsrettede plattformen for produksjon av tjenester. Operatører etterspør et nett som fungerer for alle tjenester og applikasjoner, og har samtidig et behov for økt kapasitet og skalerbarhet. Disse behovene blir til tilfredsstilt med Carrier Ethernet.

Bakgrunn

rediger

Millioner av brukere benytter denne teknologien til å løse et bredt spekter av behov innen informasjon, kommunikasjon og underholdning. På verdensbasis har Ethernet passert IP VPN som den foretrukne aksessteknologien for virksomheter som knytter flere lokasjoner sammen i et nett (WAN)og der hvor Ethernet er tilgjengelig blir dette valgt, og man har nådd masse-adopsjon.[1] Den grunnleggende fordelen ved Ethernet-teknologien er at den forlenger virksomhetens LAN og tilbyr den samme enkelheten, stabiliteten og kapasiteten som brukere kjenner fra sitt lokale nett, uavhengig av lokasjon. Ethernet-teknologien er designet og tilpasset for datatrafikk, og har derfor en fordel når data dominerer trafikkinnholdet. Ethernet har også betydelige fordeler i håndteringen av kapasitetskrevende applikasjoner, som overføring av video. De siste årene har det vært en eksplosiv vekst i bruken av denne typen applikasjoner. Videotjenester alene vokser med flere 100-talls prosent i året. Cloud-computing og datasentere som blir stadig mer vanlig, krever Carrier Ethernet i bunn.

Organisasjoner bak Ethernet

rediger

Nettoperatørene og de største utstyrsprodusenten har gått sammen i Metro Ethernet Forum (MEF) og blitt enige om standarder som sikrer nett, utstyr og tjenester å fungere optimalt sammen. Disse standardene er igjen grunnlaget for sertifiseringer som alle MEF medlemmer må gjennomføre, for å sikre beste mulig Carrier Ethernet worldwide. I Norge ble Broadnet Norge AS det første medlemmet av MEF i 2009. Norsk Ethernet Forum (NEF) underlagt IKT-Norge og opprettet i mai 2010, bygger kjennskap om Carrier Ethernet i Norge, i samme ånd som MEF.

Referanser

rediger