Cannon Street

gate i London
Cannon Street
Cannon Street (W).png
Cannon Street mot St Paul's Cathedral
Basisdata


Cannon Street
51°30′43″N 0°05′31″V

Cannon Street er ei gate i City of London. Gata går østover fra St Paul's Cathedral, forbi Mansion House undergrunnsstasjon og Cannon Street stasjon til Monument undergrunnsstasjon. Navnet er en forvanskning av Candelwrithe Street, og viser til lysestøperne som helt fra 1100-tallet holdt til i denne gata.

Etter at jernbanestasjonen med samme navn ble bygd i 1860-åra, utvikla Cannon Street seg til ei viktig forretningsgate i City, spesialisert på bomullsvarer og andre tekstiler.

I en nisje i veggen på nr. 111 ligger den kjente London Stone, etter tidligere å ha vært innmurt i kirka St Swithun's på samme sted.