Koksoak (elv)

(Omdirigert fra Caniapiscau (elv))

Koksoak er en elv langt nord i den canadiske provinsen Quebec. Den er 100 km lang, men hele 874 km inklusive de to tilførselselvene Caniapiscau (737 km) i øst og Rivière aux Mélèzes i vest. Elvesystemet har et samlet nedbørfelt på om lag 133 000 km².

Koksoak Rivers nedbørsområde i gult. Det delvis tilførte sidevassdraget Caniapiscau Riverer her vist i oransje.

Vassdraget er det største i Nunavik, og munner ut primært i Ungavabukten i nord, men gjennom regulering ledes 45 % av vannet vestover og inn i La Grande River, som renner vest til Hudson Bay.

I elven Caniapiscau er Caniapiscau-reservoaret – som er Canadas nest største kunstig oppdemmede vannmagasin – oppdemmet av Brisay-demningen med utbygd 469 MW.