Caldera OpenLinux er en tidligere Linuxdistribusjon som ble introdusert av selskapet Caldera Systems i 1997. Distribusjonen var basert på den tyske LST Power Linux i tillegg til den tidligere distribusjonen Caldera Network Desktop.

Distribusjonen var orientert mot næringslivet.