Crossover utility vehicle (CUV) er en betegnelse på de såkalte crossoverbiler, det vil si biler som ikke umiddelbart kan oppfattes som SUV eller personbil. To crossovverbiler kan være svært ulike, men de har ofte en noe høyere bakkeklarering og firehjulsdrift. Ofte er de basert på enten en SUV-plattform eller en vanlig personbilplattform, som Volvo XC70. Ettersom grensene for en CUV i dag er utydelig, anses en del av disse å være SUV-er. Ettersom de kan brukes som personbiler har tilliten til dem økt siden brennstoff-forbruket er lavere.

Eksempler på CUV

rediger