Cæsaropapisme

ideen om en kombinasjon av verdslig og religiøs makt

Cæsaropapisme (fra latin 'cæsar', keiser og 'papa', pave) er ideen om en kombinasjon av verdslig og religiøs makt. Uttrykket tilkom på 1700-tallet og brukes mest om forholdene i Det bysantinske riket og i Russland i tsartiden.