Byrte er ei grend i Tokke kommune i Telemark. Den ligger der Byrteåi munner ut i Byrtevatn.

Byrte oppvekstsenter kombinerer barnehage og skole (1.-7. klasse). Barnehagen er åpen mandag, onsdag og fredag. Skolen har 16 elever (2007/2008).

Fra Hovden er det mulig å ta seg over fjellet til Byrtedalen.

Byrte er delt inn i to, den øvre delen og «Ytre Grændi» eller Ytre grenda. Byrte ligger langsetter Byrtevatn. Sentrum i Byrte er preget flere gårdsbruk, i all hovedsak for sau.

Byrte har egen badeplass, sykkelløype og gåfelt. Nord for Bygda er heia eller «nori heie» som de sier der. Skiløperen Svein Olav Utistog har vokst opp i denne bygda.

Tidligere har Byrte hatt flere navn, blant annet Byrtegrend, Børte og Børtegrend. Opprinnelig navngitt etter den "vene dalen" eller den "bjarte dalen".