Byrding (etter 1400 også kalt bording) er en klasse frakteskip med høye sidebord, opprinnelig bygget for trafikk nær kysten. Typen oppsto i tidlig middelalder og var trolig vanlig siste halvdel av vikingtiden. En typisk byrding hadde en besetning på 10-20 mann, senere opp mot 30 mann. Skuta minner om knarren, men er buttere og har altså høyere sidebord. I likhet med knarren kunne den både ros og seiles. Børingene (trebøring og fembøring) blir av mange sett som en fortsettelse på byrdingen.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger