Bygningsakustikk

Bygningsakustikk er en av flere hoveddisipliner innen akustikk. Andre deler er elektroakustikk, romakustikk, undervannsakustikk og støybekjempelse.

Bygningsakustikk beskjeftiger seg primært med lyd- og svingningstransmisjon gjennom bærende konstruksjoner i bygninger, samt mellom naborom, gjennom gulv og vinduer.