Buskerud Musikkonservatorium

Buskerud Musikkonservatorium ble etablert i 1966 som Drammen musikkonservatorium.[1]

Bak opprettelsen stod en rekke av Drammens musikere og musikkpedagoger med organisten Arild B. Knutsen og klaverpedagogen Anne Lise Knutsen i spissen. Fra starten av var institusjonen en privat musikkskole som begynte med musikalsk barnehage og som etterhvert også fikk i gang instrumental- og teoriundervisning.

Musikkonservatoriet begynte å gi yrkesutdanning på høyskolenivå i 1976 og endret navn til Buskerud musikkonservatorium i 1982 da Buskerud fylke påtok seg det økonomiske ansvaret for driften.[2]

Konservatoriet ble en statlig høgskole i 1988 og fusjonerte med Østlandets musikkonservatorium i Oslo i 1989.[3] Det nye felles konservatoriet ble en del av Høgskolen i Oslo, avdeling for estetiske fag i 1994, og overført til Norges musikkhøgskole i 1996.

Referanser rediger

  1. ^ Høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitusjoner i Norge: fylkesvis oversikt. [Oslo]: NAVF. 1979. s. 33. ISBN 8272180502. 
  2. ^ Fylkesplan for Buskerud: 1984-87. [Drammen]: [Buskerud fylkeskommune]. 1984. s. 57. ISBN 8299110513. 
  3. ^ Informasjonsbrosjyre for høgere musikkutdanning i Norge. Nasjonalt Fagråd for Musikk. 1990. s. 58.