Bundet rotasjon

(Omdirigert fra «Bunden rotasjon»)

Bundet rotasjon betegner innen astronomien det spesielle tilfelle at et himmellegeme under sitt omløp om et annet himmellegeme dreier seg nøyaktig en gang om sin egen akse. Månen er i en bundet rotasjon rundt jorden og viser oss derfor alltid samme side. Også de fleste andre måner i solsystemet er i bundet rotasjon. Bundet rotasjon oppstår som følge av tidevannskraft, som bremser mindre himmellegemers egenrotasjon.

Månen i venstre figur er rotasjonelt bundet og viser samme side mot planeten hele tiden. Månen i høyre figur roterer ikke i hele tatt, og viser dermed gradvis fram hele overflaten til planeten.