Bullionisme

Bullionisme er en økonomisk teori som definerer velstand ved den mengde kostbare metaller som eies. Bullionisme er en primitiv eller tidlig form for merkantilisme. Teorien fremsto ved at den engelske stat på 1500-tallet hadde store beholdninger med gull og sølv, på tross av at det ikke var naturlige forekomster av metallene i landet, men de var oppstått ved handelsoverskudd med andre land.

Gullmynter fra 1400-tallet, den engelske staten hadde ved handelsoverskudd tilegnet seg mange gullmynter, på tross av at gull ikke finnes naturlig i landet