Bruksvakt

Bruksvakt er en helt sivildreven tjeneste, men er styrt av skvadronsjefene i Kystvakten. Bruksvakten har som hovedoppgave å kontrollere at reglene blir fulgt på fiskefeltene nær kysten. De skal spesielt hindre at det blir konflikter mellom trålere og fartøyer som fisker med tradisjonelle redskaper som garn, line og snurrevad. Skipene er i tillegg en generell kapasitet innen søk og redning, overvåkning og rapportering. De patruljerer for det meste fra Lofoten til grensen mot Russland.

Kystvaktens bruksvaktsentral er en del av Kystvaktens hovedsentral på Sortland.[1] Bruksvaktsentralen ble etablert i 2005 da den indre Kystvakten og Bruksvakten ble slått sammen.[2][3]

ReferanserRediger

  1. ^ Kystvaktrådet. «Kystvaktens freds- og kriseoppgaver – uttalelse fra Kystvaktrådet» (PDF) – via regjeringen.no. «Kystvakten er underlagt Forsvarets kommandostruktur. Forsvarssjefen har full kommando over norske styrker. Forsvarets Operative Hovedkvarter har operativ kommando. Sjef Sjøforsvaret er taktisk sjef for Sjøforsvaret som deles inn i Marinen og Kystvakten med et felles taktisk ledelseselement. Sjef Kystvakten er delegert taktisk kommando over Kystvaktens enheter. Sjøforsvarets kystvaktbase og Kystvaktens ledelse er på Sortland og herfra styres Kystvaktens operasjoner. Kystvaktens bruksvaktsentral, som er underlagt Kystvakten og som har som oppgave å holde oversikt over fiske med faststående bruk, er også lokalisert her.» 
  2. ^ Forsvarsdepartementet (10. september 2004). «St.prp. nr. 1 (2004-2005) : FOR BUDSJETTERMINEN 2005 — Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799 : Styrkestruktur og operativ evne» (norsk). Besøkt 20. juli 2020. «Kystvaktens organisasjon består av to skvadroner, en i nord og en i sør. Fartøysflåten består av innleide og eide fartøyer fordelt på havgående fartøyer og fartøyer for patruljering i kystnære områder. I 2005 foretas en sammenslåing av indre kystvakt og bruksvakten. For å ivareta koordinering ift. bruksvaktoppgavene er det etablert en døgnbemannet bruksvaktsentral ved KV NORD.» 
  3. ^ «St.prp. nr. 1 (2005-2006) : FOR BUDSJETTÅRET 2006 — Utgiftskapitler: 1000–1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000–4070 : Kystvaktens evne til tilstedeværelse» (norsk). Fiskeri- og kystdepartementet. 23. september 2005. Besøkt 20. juli 2020. «Kystvaktens effektivitet innenfor ressurskontrollen er avhengig av tilstedeværelse med den nødvendige kompetanse der fiskeriene foregår. I tillegg til optimal utnyttelse av eksisterende struktur vil oppgraderingen av Kystvakten når det gjelder fartøy og helikopterkapasitet, være av vesentlig betydning for en styrket innsats. Den indre Kystvakten og Bruksvakten slås sammen, samtidig med at det skal skje en utskiftning av fartøyer i denne flåtegruppen. Dette forventes å gi en mer effektiv kystvakttjeneste. Også oppdateringen av luftkontrollradaren på de helikopterbærende fartøyene samt overgang til en ny generasjon helikoptre vil øke evnen til rask tilstedeværelse over store havstrekninger.» 

KilderRediger