Brodd er et blad som ble formelt utgitt av ROSSO, Radikale og Sosialistiske Studenters Organisasjon, i Bergen 1997-2000 og fra 2000 til 2005 som egen utgiver. Tidsskriftet var redigert av ulike redaksjonskollektiver. Bladet ble distribuert via post til Rossos medlemmer og abonnenter samt solgt ved større og mindre demonstrasjoner.

Brodd gikk i 2001 sammen med magasinet Ikkevold (utgitt av FMK) om å danne et alternativt mediesenter i Bergen. etter modell av Independent Media Center, og ut av dette mediesentersprang prosjektet Radio Ropert. Med verken det alternative mediesenteret eller Radio Ropert klarte å etablere seg som permanente institusjoner.