British Westinghouse

British Westinghouse Electrical and Manufacturing Company var et datterselskap av det amerikanske Westinghouse Electric and Manufacturing Company. British Westinghouse ble i 1919 datterselskap av Metropolitan Vickers; og etter at Metropolitan Vickers ble sammenslått med British Thomson-Houston i 1929, ble det en del av Associated Electrical Industries (AEI) in 1959. I 1967 ble AEI tatt over av The General Electric Company.

George Westinghouse etablerte British Westinghouse i 1899 med kapital fra eget selskap og en mindre andel fra andre investorer. Selskapet første fabrikk ble påbegynt samme år i Trafford Park, Manchester. Produksjonen startet i 1902, samme år som konkurrenten British Thomson-Houston (BTH). General Electric var majoritetseier av BTH og konkurransen mellom BTH og British Westinghouse speilet moderselkapene GE og Westinghouse i USA.

I 1917 fikk det britiske selskapet Metropolitan Carriage Wagon Company akjsemajoriteten i selskapet. Samme året innledet selskapet et samarbeid med Vickers og navnet ble endret til Metropolitan Vickers. Vickers fikk kontroll over selskapet i 1919 da Metropolitan Carriage ble solgt til selskapet.