British Medical Association

British Medical Association (BMA) er den britiske legeforeningen, og har hovedkvarter på Tavistock Square i London. De fleste leger i Storbritannia er medlemmer av organisasjonen, som fungerer både som fagforening og som fagetisk rådgiver. British Medical Association utgir det ansette medisinske tidsskriftet British Medical Journal.

BMAs hovedkvarter

Organisasjonens historie går tilbake til omkring 1860, da en rekke regionale legeforeninger sluttet seg sammen.

Eksterne lenker

rediger