British Forces Post Office

British Forces Post Office (BFPO) er postverket som betjener Storbritannias forsvar. Det opererer uavhengig av Royal Mail, og leverer post både i Storbritannia og andre steder i verden hvor britiske styrker er stasjonert.

BFPO har egne postkoder, på formatet BFPO NNN eller BFPO c/o NNN, der NNN er ett til fire siffer. Sendinger til britisk personell i utlandet skal adresseres med denne koden, og ikke med henvisning til landet mottakeren befinner seg i. Dette er spesielt viktig ettersom man normalt bare betaler innenlands porto, og et brev adressert til et annet land med innenlands porto vil oftest bli forsinket fordi sorteringsmaskiner oppfatter det galt.

Det er også utviklet en spesiell «hybridpost», der avsender kan sende brevet per e-post til BFPO, som så skriver det ut og leverer det på papir. Systemet kalles «e-Bluey», et navn som kommer fra aerogrammene som deles ut til soldater og deres pårørende. De består av luftpostpapir med selvklebende striper langs kantene, slik at arket kan foldes og forsegles uten bruk av konvolutt. De ble kjent som «blueys» på grunn av det blå papiret som brukes, et navn som har fått en følelsesmessig betydning for mange briter.

Av sikkerhetsgrunner må brev fra soldater til sivile adresser i Nord-Irland og Irland leveres direkte til BFPO, og ikke legges i postkasser. Slike brev skal heller ikke ha en militær avsenderadresse, og man kan ikke bruke e-Bluey.

Et eksempel på en adresse, med fiktiv enhet og navn, er:

12345678 LCPL B Jones
B Company
1 Loamshire Regt
BFPO 61

Koden BFPO 61 viser at det er en soldat stasjonert i Milano.

Eksterne lenkerEdit