Bribri er en indiansk folkegruppe som holder til sør i Costa Rica, på begge sider av fjellkjeden Cordillera de Talamanca. Den er en av landets største, med om lag 10 000 medlemmer. Ved Det karibiske hav bor det rundt 7000 bribrier i reservatet i kantonen Talamanca i provinsen Limón, i landsbyene Coroma, Coén, Sepecue, Shiroles, Amubre, Katsi, Lari, Urén og Yorkín. På den andre sida av fjellkjeden, ved Stillehavet, holder de til i kantonen Buenos Aires i provinsen Puntarenas, hovedsakelig i reservatene Salitre og Cabagra. Bribriene i dette området utgjør omkring 3000 personer. Rundt 6 000 av bribriene snakker bribri; resten har spansk som morsmål.

Kart over områdene hvor bribriene holder til
Bribri-hus i Amubre

SamfunnRediger

Det tradisjonelle samfunnet til bribriene var delt inn etter det følgende hierarkiet:

  1. uséköl – religiøs leder
  2. bikili' – tolk mellom uséköl og folket
  3. bulu' – høvding
  4. awá – medisinmann
  5. tsököl – sanger
  6. óköm – gravlegger
  7. sĩõ'tãmĩ – kvinne som passa på medisinmannens helbredelsessteiner
  8. bikàka – tjener og seremoniansvarig
  9. tsuru'oköm – sjokoladeutdeler

I dag er det bare medisinmennene som er igjen av disse tradisjonelle rollene. De har også overtatt ansvaret til sangerne og gravleggerne.