Bratteli er et lite sted nord for Lysefjorden i Forsand kommune i Rogaland. Bratteli har egen kai, Bratteli kai. Opprinnelig var det en gård, Bratteli, og to husmannsplasser, Midtre Bratteli og Øvre Bratteli. Idag er gårdene fraflyttet og er omgjort til private hytter. Det er ingen veiforbindelse til Bratteli.