Brannskader brukes på et vidt spekter av ulike skader, alt fra overfladiske småskader til store og dype skader på huden. Mange skader skjer i hjemmet i forbindelse med brennende lys, varme plater og andre apparater.

Heteskader

rediger

Hetekramper

rediger
 • Arter seg som leggkramper i de musklene som har vært mest brukt i løpet av dagen
 • Ikke noe særlig farlig

Førstehjelp:

- Tilførsel av salt! (For eksemel via mat eller drikke)

Heteutmattelse

rediger
 • Skyldes en kombinasjon av væsketap, salttap og forhøyet kroppstemperatur
 • Pasienten er tørst, svimmel, kan ha diare / oppkast, er slapp og ustø.
 • Har rask puls og lavt blodtrykk

Førstehjelp:

- Avkjøl pasienten, gi væske og eventuelt mat.

- La pasienten hvile seg. De fleste kommer seg etter noen timer.


Heteslag

rediger
 • En livstruende tilstand som skyldes en kombinasjon av høy kroppstemperatur, fysisk anstrengelse, salttap og væsketap.
 • Dødlighet på ca 50 %.
 • Kroppstemperatur på over 40
 • Symptomer som heteutmattelse, men senere også forvirret, uklar, desorientert og bevisstløshet.

Førstehjelp:

- Rask avkjøling kan være livreddende.

- Skygge, avkjøkle med vann, avkledning og luftbevegelse hjelper.

- Frie luftveier ved bevisstløshet

- Pasienten skal til sykehus for observasjon

Brannskader

rediger

Alvorlighetsgraden av en brannskade avhenger av:

 • Størrelsen av det skadde området
 • Brannskadens dybde (1-2-3 grad)
 • Brannskadenes lokalisasjon (sirkulær, bryst/hals/hode osv)
 • Pasientens alder og allmenntilstand
 • Inhalasjonsskade


Brannskader kan kategoriseres i tre alvorlighetsgrader: 1.-, 2.- og 3. gradsforbrenning:

Første grad(overfladisk):

 • Smerter
 • Rød hud som ved kraftig solforbrenning

Andre grad (delhudsskade):

 • Smerter
 • Blemmer i huden

Tredje grad(fullhudsskade):

 • Dyp vevsskade der nervene også er ødelagte
 • Hvit, grå, brun eller sort hud.
 • Smertefritt

Man ser alltid en kombinasjon av disse ved større brannskader


Førstehjelp:

- Fjern årsaken til brannskaden / slukk ild i klær og lignende. Husk egen sikkerhet!

- Kjøl ned det forbrente området med vann i minst 15 minutter. OBS! Fare for hypotermi/frost

- Alle personer med brannskader over 15-20 % eller ved mistanke om inhalasjonsskader skal behandles på sykehus.


Disse områdene er veldig eksponert på grunn av tynn hud:

 • Ansikt
 • Hender
 • Føtter
 • Genitalia
 • Nær store ledd

Elektriske brannskader

rediger
 • Skru av strømmen før du tar i pasienten
 • Vær forberedt på å starte HLR
 • Den innvendige skaden er ofte større enn den synlige, ytre skaden

Førstehjelp:

- Transporteres til behandlingsinstitusjon på grunn av fare for senskader / uregelmessige hjerteslag


Innånding / røykskader

rediger

Innånding også kalt røykskader er når man inhalerer giftige gasser eller farlig røyk Dette forekommer i de fleste branner.

 • Et tegn på dette kan være sot i ansikt eller under nesen.

Førstehjelp:

- Stabilt sideleie med åpne luftveier

- Transporteres til sykehus snarest på grunn av at det kan forekomme senskader opp til 24 timer etter