Åpne hovedmenyen

Brøset sykehus er et psykiatrisk sykehus ved Brøset i Trondheim, underlagt St. Olavs hospital. Sykehuset i dagens form ble åpnet den 1. juli 1987. Avdelingen huser i dag Kompetansesenteret for fengsels-, sikkerhets og rettspsykiatri, Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Habiliteringstjenesten for voksne, samt Regional Sikkerhetsavdeling. Avdeling Brøset yter spesialiserte tjenester til bl.a. psykisk helsevern, rettsvesen, fengsel, kriminalomsorg, og (re)habilitering til mennesker med psykiske lidelser og/eller utviklingshemming. Sykehuset ligger i lokalene til gamle Reitgjerdet sykehus (1861–1987) på Brøset. Avdelingsleder ved Brøset er overlege og psykiater Karl Heinrik Melle.

LitteraturRediger

  • Bratberg, Terje T. V. (2008). Trondheim byleksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget. s. 102–103. ISBN 978-82-573-1762-1.