Botvinnik versus Capablanca 1938

Partiet ble spilt i Rotterdam under AVRO-turneringen i Nederland i 1938. Mikhail Botvinnik endte på tredjeplass i denne turneringen som samlet åtte av verdens største spillere i et forsøk på å finne en vinner som kunne utfordre Aleksandr Alekhin. Det må dog sies at José Raúl Capablancas helse var skrantende. De øvrige deltakerne i turneringen foruten de nevnte spillerne var Paul Keres, Reuben Fine, Max Euwe, Samuel Reshevsky og Salo Flohr.

Resultatliste:

Spiller mot Spiller ..... 01 02 03 04 05 06 07 08 Poengsum
01 Paul Keres ........... ** 1½ ½½ ½½ 1½ ½½ 1½ ½½ 8½
02 Reuben Fine .......... 0½ ** 1½ 10 10 11 ½½ 1½ 8½
03 Mikhail Botvinnik .... ½½ 0½ ** ½0 1½ 1½ ½1 ½½ 7½
04 Max Euwe ............. ½½ 01 ½1 ** 0½ 0½ 01 1½ 7
05 Samuel Reshevsky ..... 0½ 01 0½ 1½ ** ½½ ½½ 1½ 7
06 Aleksander Alekhine .. ½½ 00 0½ 1½ ½½ ** ½1 ½1 7
07 José Raúl Capablanca . 0½ ½½ ½0 10 ½½ ½0 ** ½1 6
08 Salo Flohr ........... ½½ 0½ ½½ 0½ 0½ ½0 ½0 ** 4½

ÅpningenRediger

abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Diagram 1. Stillingen etter svarts fjerde trekk
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Diagram 2. Stillingen etter sjette trekk
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Diagram 3. Stillingen etter hvits niende trekk

Hvit: Botvinnik

Svart: Capablanca

Åpningen følger Nimzoindisk forsvar.

 • 1. d4 (dronningbondeåpning)
 • 1. ... Sf6 (dronningbondespill)
 • 2. c4 e6
 • 3. Sc3
 • 3. ... Lb4 (Nimzoindisk)
 • 4. e3 (Nimzoindisk, Rubinsteinvarianten)

Hvit sperrer bevisst sin svartfeltsløpers diagonal, det kan se ut som et svakt trekk, men vi vil senere se hvor elegant Botvinnik turnerer dette med en senere framrykning mot e4. En annen god grunn til at hvit blokkerer sin svartfeltsløper, er at han ikke vil slippe sin løper for langt unna den truede springeren på c3, som er bundet av den svarte løperen.

 • 4. ... d5

Med dette trekket forlater Capablanca de kjente variantene av Nimzoindisk forsvar, og velger å prøve å styrke sitt bondesentrum. Trekket er pr mai 2006 kun det fjerde vanligste trekket i denne stillingen, spilt i bare ca. 3,5 % av tilfellene (diagram 1).

 • 5. a3

Vi ser at hvit ikke sikrer sin truede springer med løperen, men heller tillater et hendelsesforløp som gjør at hvit får dobbeltbønder på c-linjen. Han kan jo alltids bytte den forreste c-bonden med å slå svarts bonde på d5 senere, hvilket riktignok medfører ny dobbeltbonde på d-linjen.

 • 5. ... Lxc3+
 • 6. bxc3 c5 (diagram 2)

Svart stiller her sin c-bonde ubeskyttet fram. Vil han friste hvit til å etablere en c-linje med trippelbønder? I tilfelle hvit skulle slå denne bonden med 7. d4xc5, vil hvit neppe kunne klare å beholde den fremste c-bonden veldig lenge. 7. ... Da5 vil true fremste og bakerste c-bonde, 8. Dd4 vil besvares med 8. ... Sc6 som vil drive dronningen tilbake, og gjenerobringen av bonden er uunngåelig.

 • 7. cxd5 exd5

Det viser seg at svart tenker riktig. Hvit lar være å slå den ubeskyttede c-bonden, og gjennomfører i stedet et bondeavbytte i sentrum. Hvit er nå kvitt sin dobbeltbonde, mens svart på sin side ennå ikke har fått sikret sin c-bonde. Utviklingen av offiserer går smått på begge sider, med svart et lite hestehode foran.

 • 8. Ld3 0-0

Endelig kommer hvit bedre i gang med sin offisersutvikling. Svart føler nå at han har tid til rokade, og hvit kan fortsette sin utvikling av lette offiserer.

 • 9. Se2 (diagram 3)

Hvit velger å holde sin springer bak bondelinja. Det alternative, og mer aggressive 9. ... Sf3 ville blokkert f-bonden fra framrykning til f3, som ville gitt støtte for en senere bondeframrykning til e4 med tilhørende åpning for den innesperrede svartfeltsløperen. Springeren på e2 kan eventuelt senere flyttes til g3 for å gi mer støtte til kampen om e4-feltet.

 • 9. ... b6

Her kommer sikringen for svarts c-bonde.

 • 10. 0-0 La6

Begge spillere har nå fått utført sin korte rokade, offisersutviklingen fortsetter, og partiet tar gradvis steget over til midtspillfasen.

Krigen videreRediger

abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Diagram 4. Stillingen etter sekstende trekk
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Diagram 5. Stillingen etter tjueniende trekk

Svart kan nå ønske å fjerne hvits hvitfeltsløper, og dersom hvits bønder etter avbyttet fortsatt residerer på svarte felter, vil den svarte springeren være hvits svartfeltsløper overlegen.

 • 11. Lxa6 Sxa6
 • 12. Lb2

Hvits løpertrekk åpner veien for tårnet på a1.

 • 12. ... Dd7
 • 13. a4

Hvit reduserer den svarte dronningens diagonal mot a4. En dronningbesettelse her ville vært en stor trussel mot hvits dronningfløy. Etter 13. Dd3 ville svarts dronning med 13. ... Da4 ha invadert denne fløyen.

 • 13. ... Tfe8
 • 14. Dd3 c4
 • 15. Dc2 Sb8
 • 16. Tae1 Sc6 (diagram 4)
 • 17. Sg3 Sa5
 • 18. f3 Sb3
 • 19. e4 Dxa4
 • 20. e5 Sd7
 • 21. Df2 g6
 • 22. f4 f5
 • 23. exf6 e.p. Sxf6
 • 24. f5 Txe1
 • 25. Txe1 Te8
 • 26. Te6! Txe6
 • 27. fxe6 Kg7
 • 28. Df4 De8
 • 29. De5 De7 (diagram 5)

En vakker oppstilling. Vi aner konturene av begge spillernes forsvarslinjer, og vi ser den hvite e-bonden som en kile som kan splitte svarts styrker i to deler på hver sin side av e-linjen.

 • 30. La3! Dxa3
 • 31. Sh5+ gxh5
 • 32. Dg5+ Kf8
 • 33. Dxf6 Kg8
 • 34. e7 Dc1
 • 35. Kf2 Dc2+
 • 36. Kg3 Dd3+
 • 37. Kh4 De4+
 • 38. Kxh5 De2+
 • 39. Kh4 De4+
 • 40. g4 De1+
 • 41. Kh5 Oppgitt 1-0