Boring er en maskineringsprosess hvor man utvider et hull som allerede har blitt boret eller støpt ved hjelp av et roterende skærende verktøy. Boring brukes for å få bedre nøyaktighet på diameteren til et hull, og kan brukes til å forme sylindriske såvel som koniske hull. Boring kan sees på som innvendig motparten til dreiing, som brukes til å forme ytterdiameteren av et arbeidsstykke.

Hulltyper: blindhull (venstre), gjennomgående (midten), brutt hull (høyre).

Se også rediger